GDPR: Prehlásenie o ochrane osobných údajov

Spracovateľ osobných údajov:
NK s.r.o.
Šafárikova 3685/50A, 903 01 Senec
IČO: 50774948  DIČ: 2120501471

Osobné údaje sú chránené pred zverejnením a použitím treťou osobou. Sú použité iba pre zasielanie objednanej zásielky a pre komunikáciu so zákazníkom.

Zákony a predpisy: – zák. č. 428/2002 Zb. o ochrane osobných údajov